Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma 09:30 ile 18:30 | Cumartesi 10.00 ile 18.00

Hpv

HPV

HUMAN PAPİLLOMAVİRUS NEDİR?

Poliomavirüs ailesindedir.Cinsel yolla geçen hastalık etkenidir.DNA virüsüdür.

HPV NASIL BULAŞIR?

Virüs cinsel yolla bulaşır,ten teması ile de bireyden bireye bulaşabilmektedir.Ciltteki çatlaklardan vücuda girer ve orada gelişmeye başlar.Genelde vücut bağışılık sistemi sayesinde virüsle mücadele eder ve ilk 6 ay içinde  %90 oranında virüsü yok eder.%10 luk kısmında ise virüs uzun zaman uykuda kalabilir.Vücut direncinin azaldığı durumlarda;ağır gripler,kanser,ağır ilaç kullanımı (kemoterapi),derin üzüntüler,özellikle sigara kullanımı, gibi durumlarda uyuyan bu virüsler uyanır ve ciltte siğil hastalığının oluşmasına sebebiyet verir.

HPV’NİN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR NELERDİR?
HPV; sırasıyla
-servikal kanser
-vulvar kanser
-penil ve anal kanser
-orogenital kanser
-genital siğiller

HPV KAÇ TİPTİR?

100’den fazla HPV genotipi tespit edilmiştir.13 tanesinin kansere neden olduğu gösterilmiştir.Tüm HPV ilişkili kanserlerin büyük çoğunluğuna HPV 16ve 18 genotipleri sebep olmaktadır.HPV 16-18 %66’sına neden olurken,HPV 31,33,45,52  ve 58 tipleri servikal kanser vakalarının %15’ne sebebiyet vermektedir.Servikal intraepitelyal neoplazi CIN2-3’te vakaların %50-60’nda,HPV 16 VE 18 genotipleri varken,%25’nde HPV 31,33,45,52,58 tipleri vardır.
Genital siğillerin %90’nından HPV 6 VE 11 sorumludur.

Read More

HPV DNA TESTİ

HPV testleri atipik smear sonucu olan hastalarda,yüksek derecede CIN (SERVİKAL INTRAEPİTELYAL NEOPLAZİ) lezyonlarının takibinde kullanılır.Genital siğil tiplendirilmesinde önerilmemektedir.

HPV’nin taraması ve tiplendirilmesindebirçok teknik kullanılmıştır.’Hybrid capture’,real time pcr,multipleks pcr ve dna dizi analizi tespit metodlarındandır.İlk başlarda hybrid captur ekullanılmış olmasına rağmen son yıllarada iki yöntem üzerine ağırlık verilmiştir.Bunlardan bir tanesi dizi analizi testidir ki maliyet yüksekliği ve uygulama zorlukları ve de normal hücrelerin baskın geldiği anacak HPV’nin olduğu durumlarda negatif sonuç vermesi nedeniyle tercih edilmemektedir.Son yıllarda çip teknolojisi(chip array) metodu HPV ve diğer enfeksiyonları da tespit etmesi bu yöntemi popüler hale getirmiştir.

Read More

HPV AŞILARI

Amerikan Besin ve İlaç Dairesi (FDA),HPV enfeksiyonunun önlenmesinde etkili olduğu gösterilmiş 3 aşı onaylanmıştır.Her 3 aşıda 0,1-2 ve 6 aylık bir planlamayla 3 dozluk seriler halinde verilmektedir.Bağışıklık sistemi yanıtının dayanıklılığı (korumanın ne kadar sürdüğü) çeşitli uzun dönem çalışmalarda gözlenmiştir ve aşıyı yaptırdıktan sonra tekrar aşıya(rapel) gerek yoktur.İkinci veya üçüncü dozun uygulamasında gecikme olursa serilerin yeniden başlamasına gerek yoktur.
Obstetrisyen ve jinekologların HPV aşılamasında adolesan ve genç kadınların aşılanmasında önemi büyüktür.Aşılama seksüel aktivitenin başlamasıyla veya artmış cinsel yolla bulaşanenfeksiyon indisansıyla ilişkili değildir.

KİMLERİ NE ZAMAN AŞILAYALIM?
Kız ve erkek çocuklara 11-12 olan hedef yaşta HPV aşılamasını önerilmektedir.Bivalan,quadrivalan ve 9-valan aşılar 9-26 yaş kadınlarda;quadrivalan ve 9 valan aşılar 9-26 yaş erkeklere önerilmektedir.Kızların daha erken yaşlarda aşılanması daha yüksek antikor seviyeleriyle sonuçlanmaktadır.Aşıların cinsel aktivite başlamadan önce yapılması önerilir.

HPV AŞILARI NELERDİR?

3 tanedir.
–CERVARİX: Rekombinant Human Papilloma Virus Bivalent Aşı (Tip 16 ve 18) :Bivalan aşıdır.Serviks kanserinin önlenmesinde ,CIN1-2-3,ınsitu adenokarsinomun önlenmesinde kullanılır.HPV’nin iki onkojenik tipini içerir.(10-26yaş)

–GARDASİL: Rekombinant Human Papilloma Virüs Quadrivalent Aşı (Tip 6, 11, 16 ve 18):Quadrivalan (4 lü) aşıdır.Vulva ve vajen kanserlerinden koruma,genital siğillerden koruma,servikal kanserlerden,CIN1-2-3’ten koruma,erkeklerde siğillerden,anal kanserlerden ve prekürsör lezyonlardan korumada kullanılır.HPV2nin dört tipini içerir.(HPV6-11-16-18)

–9-VALAN GARDASİL 9:Gardasilin 4’lü aşısına ilaveten HPV’nin diğer onkojenik tipleri Tip31,33,45,52 ve 58 eklenmiştir.Aralık 2014’te piyasaya girmiştir. 11-12 hedef yaşta aşılanmamış kız ve erkekler için 26 yaşına dek yakalama aşılaması önerilmektedir. HPV 31, 33, 45, 52 ve 58 genotiplerine bağlı CIN 2 ve daha ileri lezyonların, vulvar intraepitelyal neoplazi (VIN) 2 veya 3’ün ve vaginal intraepitelyal neoplazi 2 veya 3’ün önlenmesinde yüksek etkinliğe sahiptir.HPV 6, 11, 16 ve 18 genotiplerine karşı antikor titreleri diğer beş HPV genotipinin eklenmesiyle düşmemiştir.

Kuadrivalan (GARDASİL) veya bivalan HPV(CERVARIX) aşısı ile 3 dozluk seriyi önceden tamamlayan bireyler için 9-valan HPV aşısı ile yeniden aşılama henüz rutin olarak önerilmemektedir. Obstetrisyen-jinekolog veya diğer bakım sağlayıcılar önceki uygulanan HPV aşı ürününü bilmiyor veya o aşıya sahip değillerse veya 9-valan HPV aşısına geçiş yapan düzenlemeler içindeyseler, kadınlarda herhangi bir HPV aşı ürünüyle HPV 16 ve 18 genotiplerine karşı koruma için seriye devam edebilir veya seriyi tamamlayabilirler; erkeklerde 9-valan HPV aşısı veya kuadrivalan HPV aşısıyla seriye devam edebilir veya seriyi tamamlayabilir.

Read More

HPV AŞI YAN ETKİLER

HPV aşısı sonrasında hafif ve orta dereceli birkaç yan etki görülebilir. Bu etkiler çok uzun zaman devam etmeden kendiliğinden kaybolur.

HPV aşısı uygulaması sonrasında ortaya çıkan reaksiyonlar
–Ağrı (%90)
–Kızarıklık ve şişlik (%50)
Diğer hafif reaksiyonlar
–37,5° ve üstü ateş (%12-13)
–Baş ağrısı veya yorgunluk hissi (%50)
–Ağrı (%90)
–Bulantı, kusma, ishal veya karın ağrısı (%25)
–Kas ve eklem ağrısı (%50)

Read More

HPV ile ilgili merak ettikleriniz?

Bu kısmı soru cevap olarak yazacağım…

SORU:30 yaşın üstünde cinsel ilişkisi olan bir hastaya  aşıyı öneriyormuyum?
CEVAP:Öneriyorum,cinsel ilişkisi olmuş olsa bile ben öneriyorum çünkü belki o anki partnerından geçen bir hpv enfeksiyonu olmasa bile başka bir partnerdan geçebilecek hpv enfeksiyonu ile karşılaşma olasılığından dolayı aşıyı muhakkak öneriyorum,Karşılaşmamış olduğunu smear sonucu temiz,pelvik muayenede vajende veya servikste lezyon olmaması,herhangi bir siğil öyküsü olmadığından anlayabilirim.

SORU:Siğilleri olduğu aşıyı yaptırmayı öneriyormuyum?
CEVAP:Öneriyorum,çünkü siğilllerin %90 ‘nını HPV 6-11 olsa bile nadir onkojenik tiplerine karşı GARDASİL VE GARDASİL 9’U öneriyorum.

SORU:Gebeyken veya emzirme döneminde aşıyı yaptırmayı öneriyormuyum?
CEVAP:Gebelik sırasında HPV aşılaması önerilmemektedir,bende önermiyorum.Ancak öncesinde gebelik testi bakılmasını da yayınlar önermemektedir.Oldu ki ilk aşıdan sonra gebe kalan hastalarıma aşı dozlarını gebelikten sonra planlamasını öneriyorum.Emzirme dönemindeki hastalara da önerebilirim çünkü HPV inaktive aşıdır,anne ve bebeğe zarar vermez.

Read More
Translate »