Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma 09:30 ile 18:30 | Cumartesi 10.00 ile 18.00

Ovulasyon indüksiyonu Nedir, Ne İşe Yarar?

İnfertilite (Kısırlık) Nedir?

İnfertilite ya da halk dilinde bilinen diğer ismi ile kısırlık çiftlerin 1 yıllık düzenli korunmasız ilişkiye girmelerine rağmen gebelik oluşmaması olarak tanımlanmakta ve çiftlerin yaklaşık % 85’inde izlenmektedir. Kısırlık tedavisi için atılması gereken ilk adım kısırlığın nedeninin kesin olarak belirlenmesidir. Bunun için çocuk sahibi olmak isteyen çift ile doktor ilk olarak yüz yüze bir görüşme yapar ve ardından kısırlık nedenleri hakkında bir araştırma yapılır. Kısırlık nedenleri kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı incelenmeli ve kesin kısırlık nedeni belirlenerek buna göre tıbbı ve medikal tedavi programlaması yapılır.

Ovulasyon İndüksiyonu Nedir?

Kısırlık tedavisi için uygulanan medikal yaklaşımlardan biride ovulasyon indüksiyonu yöntemidir. Ovulasyon indüksiyonu kadında bulunan mevcut yumurtaların büyüyerek dölleme için uygun olgunluğa ulaşmasını sağlamak amacı ile kullanılan ilaçlardır. Bu ilaç sayesinde yumurtalar uyarılır ve daha hızlı şekilde gelişmeleri sağlanır yapılan bu işleme ise ovulasyon indüksiyonu adı verilmektedir.

Ovulasyon indüksiyonu; hiç yumurtlamayan (anovulatuar) hastalarda tek yumurta gelişimini takiben ovulasyonu sağlaması amaçlanırken, yumurtlayan(ovulatuar) hastalarda birçok yumurtanın gelişmesine bağlı gebelik elde edilebilme oranının artmasını amaçlamaktadır.

077a4f9feb3309578a9726782ab03353

Ovulasyon İndüksiyonu Nasıl Uygulanır?

Yumurtlama tedavisi ile yumurtlama sorunları yaşayan her 100 kadından 80 tanesinde yumurtlama sağlandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle kısırlık tedavisinde son derece önemli bir yöntemdir ve sıklıkla uygulanmaktadır. Uyarılan yumurtalıklarda hem yumurtlama sağlanmakta hem de yumurta sayısı arttırılarak gebelik şansı arttırılmaktadır. Ovulasyon indüksiyonu tedavisinin nasıl uygulanacağı hususunda belirleyici olan kriter tedaviyi üstlenen doktorun yapmış olduğu değerlendirmelerdir.

Her hastaya aynı tedavi programı uygulanamayacağı için standart bir prosedürden bahsedilmesi söz konusu değildir. Burada doktorun amacı gebeliğin elde edilmesini sağlamak için yumurta sayısını arttırırken aynı zamanda elde edilen yumurtaların da kalitelerini aynı seviyede yükseltmektir. Yani hem yumurta sayısı arttırılmakta hem de yumurta kalitesi yükseltilmektedir. Bu amaç doğrultusunda farklı ilaçlar, farklı ilaç kombinasyonları, farklı dozlarda kullanılmakta ve hastanın genel durumuna bağlı olarak özel bir şekilde planlanmaktadır.

Ovulasyon İndüksiyonu Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Nelerdir?

1. Klomifensitrat : Oligoovulatuar veya anovulatuar GRUP II hastalar ve Luteal faz yetmezliğinde kullanılır.

2. Gonadotropinler :
       Grup I anovulasyon (hipogonadotropik hipogonadizm)
Grup II  anovulasyon   (CC dirençli hastalar)
Normoovulatuar hastalarda KOH±IUI siklusları
Nedeni izah   edilemeyen infertilite
Erkek faktörü
KOH sikluslar

3. GnRH analogları: Pituiter fonksiyonları normal olan hipogonodotropik hipogonodizm
4. Antiestrojen/aromatazinhibitörleri (örn; Femera vb.)
5. Androjeninhibitörleri (örn;dekort)
6. İnsülin sensitize edici ajanlar (örn; Metformin)

Tedavi süresi boyunca hasta yakından takip edilmelidir. Kullanılan ilaçlara ve benimsenen tedavi programına bağlı olarak değişmekle beraber adet günleri gibi belirli günlerde ve sürelerde mutlaka belirli laboratuvar testlerinin yapılması gerekir. Bu testlerin ana amacı uygulanan tedavinin ne kadar başarılı olduğunun gözlemlenmesi ve tedavi yüzdesine göre sonraki adımların zamanında atılmasını garanti altına almaktır. Örneğin verilen ilaçlara rağmen yumurtalıklarda istenen düzeyde gelişim yaşanmazsa ilacın dozajının arttırılması ya da ilacın değiştirilmesi gibi ek önlemler alınabilir.

Yine yumurtalıklar yeterli olgunluğa ulaştığında ilaç kesilerek çatlatma iğnesi uygulanması aşamasına geçilmesi gerekir. Bu tip nedenlere bağlı olarak hasta ile doktorun yakın ilişkilerini tedavi boyunca sürdürmesi, her zaman iletişimde kalmaları ve takiplerin düzenli olarak yapılması tedavinin başarısı ile yakından ilgilidir. Tedavi protokolü hastanın tedaviye verdiği yanıta bağlı olarak şekillenir. Ancak uygulanan tedavi yöntemi ne olursa olsun hastaların doktoruna tam olarak güvenmesi ve doktorla hasta arasında güven ilişkisinin tam olarak kurulması çok önemlidir. Bu sayede tedavinin başarı oranı büyük seviyede yükselecek, gebelik şansı artacaktır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »