Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma 09:30 ile 18:30 | Cumartesi 10.00 ile 18.00

Prematür Ovaryan Yetmezlik (POY)

PREMATÜR OVARYAN YETMEZLİK

Prematür overyan yetmezlik (POF) 40 yaşından önce over fonksiyonlarının bozulmasına ikincil gelişen adet görememe ve yükselmiş gonadotropin düzeyi ve neticesinde gelişen kan östrojen düzeylerinde düşme ve bu durumun yol açtığı fizyolojik ve psikolojik problemler ile karakterize bir tablodur.

Kimlere prematür ovaryan yetmezlik diyoruz?

1. 40 yaşın altında olmak
2. 4 aydan uzun süredir adet görememe
3. 1 ay ara ile bakılan FSH  düzeyinin 40’ın üzerinde olması ve düşük östrodiol seviyeleri

Bu değerlerin üçü birarada olduğu zaman tanı koyuyoruz.

BAZAL FSH düzeyi 10 üzerinde olması prematür ovaryan yetmezlik gelişme riski açısından uyarıcı olmalıdır.

PREMATÜR OVARYAN YETMEZLİK NEDENLERİ NELERDİR?

1. Genetik nedenler   (X kromozomu ile ilişkili bozukluklar- trizomi X,Turner,sendromu,Frajil X)

2. Otoimmun nedenler (Adisson hastalığı,Tiroid hadtalıklar,Adrenal yemezlik)

3. Enfeksiyonlar (Kabakulak,TBC,CMV)

4. Çevresel faktörler (Özellikle SİGARA)

5. Cerrahi nedenler

HANGİ TAHLİLLER İSTENMELİ?

1. Hormon profili:FSH,LH,E2,AMH,PRL
2. USG:Antral folikül sayısı
3. Karyotip Analizi
4. Adrenal yetmezliğe yönelik testler(açlık kortizol düzeyi)
5. Tiroid testleri(TSH,Antitiroid peroksidaz antikorları)
6. Paratiroid hastalıklar(Ca,P,Mg)
7. Diabete yönelik testler (Açlık kan şekerş,açlık insülin düzeyi)
8. Kemik dansitometrisi

TEDAVİSİ
Hormon replasman tedavileri seçeneğimizdir.Tedavi için Oral Kontraseptifler kullanılabilir.

Prematür ovaryan yetmezlikli bir hasta gebe kalabilir mi?

Prematür overyan yetmezliği olan olguların çok az bir kısmı fertilite açısından hiçbir tedavi almadan gebe kalabilmektedir. (%5-10) Bu yüzden bu olgular için diğer alternatifler in vitro fertilizasyon, oosit bağışı ve evlat edinmedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »