Çalışma Saatleri : Pazartesi - Cuma 09:30 ile 18:30 | Cumartesi 10.00 ile 18.00

Tüp Bebek

Tüp Bebek Avantajları ve Dezavantajları

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlere sunulan seçeneklerden biride tüp bebek tedavi yöntemidir. Bunun nedeni hem maliyetinin daha düşük olması hem de başarı oranının yüksek olmasıdır. Tüp bebek tedavisinde ilk aşamada bu yöntemi denemek isteyen çiftler uygunluk açısından değerlendirmeye alınmakta ve çeşitli testler uygulanarak tedavinin sonraki aşamaları planlanmaktadır.

Tüp Bebek Tedavisinin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Tüp bebek tedavisinin tercih eden çiftlere sunduğu en büyük avantaj çocuk sahibi olmak için geliştirilen en eski ve en güvenilir yöntem olmasıdır. İlk olarak 1978 yılında uygulanmaya başlayan bu yöntem geçen yıllar ile beraber kendisini geliştirmeyi başararak bugün hem daha yüksek başarı oranı ile hizmet vermekte hem de çiftlere güvenilir bir şekilde bebek sahibi olma imkanı sağlamaktadır. Yine diğer tedavi yöntemler ile kıyaslandığında riskleri yok denecek kadar azdır. Yöntem her geçen gün biraz daha geliştirilmeye devam ederken bu sayede başarı oranı da yükseltilmeye devam edilmektedir.

Tüp Bebek Dezavantajları Nelerdir?

Tüp bebek tedavisinin dezavantajları arasında ilk sırayı ne yazık ki yüksek maliyetler yer almaktadır. Tüp bebek fiyatları seçilen merkeze, bu merkezin başarı oranına, doktorun deneyimine ve bulunduğu ile bölgeye göre dahi farklılıklar göstermektedir. Bunun yanı sıra tüp bebek tedavisinde başarısızlık riski de son derece yüksektir. Genelde ikinci ya da üçüncü denemede tüp bebek tedavisi başarılı sonuçlar verdiği için tedavinin maliyeti yükselmektedir.

Yine gebelik ihtimalini arttırmak için aynı anda birden fazla embriyo transferi yapılması nedeniyle genelde çoğul gebelikler yaşanmaktadır. Türkiye’de ise bu durumun engellenmesini sağlamak amacı ile sadece gerekli görüldüğü hastalarda aynı anda birden fazla embriyo transferi yapılmasına izin verilmektedir. Pek çok anne adayı ise bu tedavinin yumurtalık üretimini olumsuz etkilenmesi ya da erken menopoz riski yarattığı düşüncesi ile tüp bebek tedavisi istememektedir. Ancak tüp bebek tedavisinde kesinlikle bu tip sorunların oluşması mümkün değildir.

Read More

Aşılama ( IUI )

İntrauterin inseminasyon (ıuı);semenin bazı işlemlerden geçirildikten sonraözel katater yardımı ile endometrial kaviteye bırakılması işlemidir.IUI işlemi ile amaçlanan mümkün olduğu kadar sağlıklı spermi fertilizasyon bölgesineyakınlaştırmak ve gebelik şansını artırmaktır.

Kimlere aşılama yapalım?

1. Açıklanamayan infertilite (en sık neden)

2. Hafif erkek faktörü

3. Servikal faktörler

4. Seksüel disfonksiyon (Vajinusmus)

5. Ejekulasyon ve /veya ereksiyon problemleri

6. Evre 1-2 endometriozis

7. Verici sperm kullanılması

Erkek infertilitesinde hangi yardımcı üreme tekniğinin kullanılacağı önemli bir konudur.IUI için ne kadar ileri hareketli sperm olması gerektiği konusunda net bir uzlaşma yok.Genel olarak kabul gören yaklaşım ileri hareketli sperm sayısının hazırlık öncesi 5 milyonun üstünde,hazırlık sonrası 1 milyonun üstünde olması gerektiğidir.

Açıklanamayan infertilite ve endometriozis I-II vakalarında ilk basamak tedavi seçeneği olmalıdır.

IUI (AŞILAMA) BAŞARISI NEDİR?

IUI İLE GEBELİK ORANLARI  
Tedavi yöntemi Gebelik oluşmayüzdesi
Sadece klomifen sitrat(cc) %5,3
Sadece aşılama(ilaçsız)(ıuı) %4,7
CC+IUI %9.5
KOI+IUI %11
Yani ilaç tedavisiyle aşılama birarada olduğunda gebelik şansı artmaktadır.Biz merkezimizde kontrollü ovulasyon indüksiyonu (koı)  ile aşılama yapıyoruz ve 3 kere aşılamayı deniyoruz, olmazsa  tüp bebeğe(ıvf) yöneliyoruz.
Read More

ICSI/IVF

Tüp bebek tedavisi,kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışında döllenmesi işlemidir.İnfertilite tedavisinde son aşamayı YÜT(yardımcı üreme teknikleri);IVF(İnvitro fertilizasyon ) ve ICSI (ıntrastoplazmik sperm enjeksiyonu) oluşturmaktadır.

IVF: Laboratuar ortamında spermin yumurtayı döllemesi işlemidir.
ICSI: Yine laboratuar ortamında kadının yumurtasına spermin stoplazmasının direkt verilmesidir ki buna ​mikroenjeksiyon denir.

 

771eb72504df4d34046c15fba50a0d3a 9467d572fbf4df57ba7cb2be20aced90     e734a5e74d42ad130ca7ed1e58277b17

Read More

Tüp Bebek Tedavi Basamakları

Tüp bebekte tedavi basamakları nelerdir?

1.OVARYAN STİMÜLASYON (Yumurtalıkların hormonal olarak kontrollü şekilde uyarılması)

Sırasıyla;

– Adetin 3.günü usg ile yumurta sayısı/kanda E2 hormonu tayini
– Sonuçlara göre ilaç dozu ayarlanması
– Aralıklı usg kontrolü ile yumurta takibi
– Yumurta ve kandaki E2 seviyesi istenilen seviyede ise BHCG enjeksiyonu(pregynl,ovitrelle) yapılması 34-36 saat sonra yumurta toplama işlemi yapılması

2.YUMURTA TOPLAMA İŞLEMİ (OPU)

Sırasıyla;
– Ameliyathanede OPU sırasında USG eşliğinde folikül içi sıvı aspirasyonu
– Sıvı içindeki yumurtanın embriologlarca tespiti ve kültür sıvısına konması
– Olgun yumurta hücreleri 4-6 saat sonra hazır!!!

3. MİKROENJEKSİYON AŞAMASI

Sırasıyla;
– Erkekten sperm örneği alınır(ejakulat,tesa/tese)
– Yumurta kültürü ve sperm hazırlanır mikronjeksiyona geçilir.

4.EMBRİYO TRANSFERİ

– Yumurta toplama işleminden sonraki 2. 3. 4 ve 5. gününde yapılabilir. Bu kararı vermeden önce embriyo sayısı ve kalitesi, rahim içi kalınlığı, kadının yaşı ve önceki başarısız IVF denemeleri değerlendirilir ve kişiye özel transfer planı yapılır.
– Embriyo transfer işlemi ağrısız ve hassas bir işlemdir. Transfer işleminin ultrason eşliğinde yapılması, embriyoların rahim içinde doğru yere yerleştirilmesi ve transferin kolay bir şekilde yapılmasını sağlar.

– Embriyo transferi sonrasında yaklaşık olarak 30 dakika – 1 saat dinlendikten sonra hasta evine dönebilir. Embriyo transferinden 12 gün sonra kanda gebelik testi yapılır (BHCG).

230208869653f4edf3423b4d97a76153 b910fe92571ee33c74520a59bac94830

Read More

Ovulasyon indüksiyonu

İnfertilite 1 yıllık düzenli korunmasız ilişkiye rağmen gebelik oluşması olarak tanımlanmakta ve çiftlerin yaklaşık % 85’inde izlenmektedir. İlk önce infertilite nedeninin belirlenmesi gerekir. Bu belirlendikten sonra medikal ve cerrahi yaklaşımları kullanarak çocuk sahibi olmalarını sağlamaktır. Ovulasyon indüksiyonu; medikal yaklaşımını oluşturmaktadır. Ovulasyon indüksiyonu mevcut yumurtuların büyümesini sağlamak için ilaçlar yardımıyla yumurtalara uyarı vermektir.

Ovulasyon indüksiyonu; hiç yumurtlamayan (anovulatuar) hastalarda tek yumurta gelişimini takiben ovulasyonu sağlaması amaçlanırken,yumurtlayan(ovulatuar) hastalarda birçok yumurtanın gelişmesine bağlı gebelik elde edilebilme oranının artmasını amaçlamaktadır.

077a4f9feb3309578a9726782ab03353

Read More

Ovulasyon indüksiyonu ilaçları

Ovulasyon indüksiyonunda uygun tedavi yaklaşımında bulunabilmek için anovulasyonun tespit edilmesi gerekir. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı sınıflandırmayı kullanıp buna göre ilaç başlamalıyız.

GRUP I: Hipotalamik-pitüiteryetmezlik (hipotalamik amenore)
• Stress ile indüklenen
• Anoreksianervosa
• KallmannSendromu
• İzole gonadotropineksikliği

GRUP II: Hipotalamik-pitüiterdisfonksiyon
• Normogodotropik, normoestrojenik, anovulatuar ve oligomenoreik kadınlar
• Bu grup klasik PCOS ‘ nu içine alır o

GRUP III: Ovaryen yetmezlik (Hipergonadotropik hipogonadanizm)

HANGİ İLAÇLAR KULLANILIR?

1. Klomifensitrat : Oligoovulatuar veya anovulatuar GRUP II hastalar ve Luteal faz yetmezliğinde kullanılır.

2. Gonadotropinler :
       Grup I anovulasyon (hipogonadotropik hipogonadizm)
Grup II  anovulasyon   (CC dirençli hastalar)
Normoovulatuar hastalarda KOH±IUI siklusları
Nedeni izah   edilemeyen infertilite
Erkek faktörü
KOH sikluslar

3. GnRH analogları: Pituiter fonksiyonları normal olan hipogonodotropik hipogonodizm
4. Antiestrojen/aromatazinhibitörleri (örn; Femera vb.)
5. Androjeninhibitörleri (örn;dekort)
6. İnsülin sensitize edici ajanlar (örn; Metformin)

Read More
Translate »