Yayınlar

1.Outcomes in 12 gynecologic cancer patients with brain metastasis: a single center’s experience Esra ÇABUK CÖMERT1 , Tevfi k Berk BİLDACI1 , Burcu KISA KARAKAYA1 , Nefi se Çağla TARHAN2 , Özlem ÖZEN3 , Salih GÜLŞEN4 , Polat DURSUN1 , Ali AYHAN1 Turk J Med Sci 2012; 42 (3): 385-394

2.ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM TANISI İLE TAKİP EDİLEN 11 HASTANIN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU TIP OLGULARDA LENFADENEKTOMİNİN YERİ; BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ DENEYİMİ Esra Çabuk Cömert1, Berk Bildacı1, Burcu Kısa Karakaya1, Polat Dursun1, Özlem Özen2, Ali Ayhan1 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2008-2, Sayfa 31-37

3.GIANT STROMA OVARII MIMICKING ADVANCED STAGE EPITELIAL OVARIAN CARCINAOMA AND LITERATURE REVIEW Berk Bildacı1, Esra Çabuk Cömert1, Burcu Kısa Karakaya1, Polat Dursun1, Özlem Özen2, Ali Ayhan1 Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2008-2, Sayfa 31-37

4.GEBELİKTE GÖRÜLEN ADNEKSİYAL KİSTLER:BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Esra Çabuk Cömert1, Berk Bildacı1, Burcu Kısa Karakaya1,Filiz F. Yanık TJOD DERGİSİ 2010

5.VIN II-VIN III TANISI ALAN HASTALARDA SKİNNİNG VULVEKTOMİ PROSEDÜRÜ:15 HASTALIK VAKA SUNUMU Burcu K. Karakaya1, Esra Cabuk Cömert1, Berk Bildaci1, Özlem Özen2, Polat Dursun1, Ali Ayhan Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2010-2,sayfa 31-37

6.POSTPARTUM HEMORRAGHE REQUIRING BLOOD TRANSFUSİON:CASE SERIES Esra Çabuk Cömert Filiz F.Yanık,Polat Dursun,Göğsen Önalan THE 4TH Congress of the SEESPM

7.MATERNAL CHARACTERISTICS AND PERINATAL OUTCOMES IN PREGNANCIES WITH ABNORMAL 50GR ORAL GLUCOSE CHALLENGE TEST AND NORMAL 100 ORAL GLUCOSE TOLARENCE TEST RESULTS Esra Çabuk Cömert,Derya Eroğlu,Filiz Yanık

8.Erken Evre Endometrium Kanserinde İnferior Mezenterik Arter Üstü Lenf Nodu Metastazını Değerlendirilmesi ve Bunun Klinik Önemi Uzmanlık Tezi Esra Çabuk Cömert,Ali AYHAN

9.2010 PRAG JİNEKOLOJİ ONKOLOJİ KONGRESİ SÖZEL VE YAZILI POSTER SUNUMLARI

WhatsApp
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Op. Dr. Esra Çabuk Cömert
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?