Cinsiyet Belirleme Nedir, Hangi Ülkelerde Serbesttir?

Cinsiyet belirleme ve bu durumun hangi ülkelerde serbest olduğu konusu; cinsiyetine ait özelliklerden tatmin olmayan veya çeşitli sebeplere bağlı olarak cinsiyet değiştirmek isteyen bireylerin sıklıkla araştırdığı bir konudur. Bu konu ile bağlantılı olarak; cinsiyet belirlemenin ne olduğu, hangi ülkelerde serbest bir şekilde uygulandığı, dikkat edilmesi gereken durumların neler olduğu, gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Cinsiyet Belirleme Nedir?

Cinsiyet belirleme; bazı durumlarda kesin olarak yapılması gereken tercihken, bazı durumlarda bireysel sebeplere bağlı olarak, gerek duyulmasa dahi yapılabilen bir işlemdir. Cinsiyet belirlemenin gerekli olduğu durumlar, kişinin çift cinsiyete sahip olarak hayata gelmiş olmasıdır.

Böyle bir durumda, bireyde hem kadın hem de erkek üreme organları bulunur. Karaktere etki edecek hormonların belirlenmesi adına, kullanılmak istenmeyen (diğer cinsiyete ait sistem) ameliyat yardımıyla alınabilir. Ameliyat sonrası, cinsiyet seçimi yapılmış olur. İsteğe bağlı olarak ise, kişi bulunduğu cinsiyet özelliklerinden memnun değildir. Bu sebeple diğer cinsiyete ait özellikleri ameliyat yardımıyla alabilir. Bu durum da cinsiyet belirlemedir.

Cinsiyet Belirleme Hangi Ülkelerde Serbesttir?

Cinsiyet belirlemenin hangi ülkelerde serbest olduğu konusu, farklı durumlardan dolayı değişim gösteren bir konudur.

Bu değişim durumu ve serbest olan ülkeler:

  1. Cinsiyet değiştirmenin yalnızca sağlık durumlarında serbest olduğu ülkeler: Bazı ülkeler tarafından cinsiyet değiştirme işlemi için, yalnızca çift cinsiyete ait özelliklere sahip olunması gerekir. Bu durumun yaşandığı anlarda, doktorlar tarafından ‘hangi cinsiyete daha yatkın’ olduğuna dair rapor verilir. Rapor sonucuna göre de cinsiyet değiştirme işlemi yapılır. Bu durumun yaşandığı ülkeler başlıca şu şekilde ifade edilebilir; Türkiye, Rusya, Hindistan, Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, gibi ülkelerdir.
  2. Cinsiyet değiştirme durumunun, kişinin özgür iradesine bırakıldığı ülkeler: Cinsiyet değiştirme işleminin, herhangi bir sağlık sorunu olmadan yapılabileceği ülkeler de vardır. Bu ülkelerde bireyler, cinsiyetlerinden memnun olmadıkları zaman ameliyat yardımıyla değişim yapabilir. Cinsiyet değişiminin serbest olduğu ülkeler: Girit, Amerika, Rusya, Hollanda, gibi ülkelerdir.

Cinsiyet Belirleme Konusunda Bilinmesi Gerekenler

Cinsiyet belirleme, iki cinsiyete ait özelliklerin de eşit baskınlık düzeyinde bulunduğu bireylerde tam olarak yapılan bir işlemdir. Böyle bir durum yaşandığı zaman, sağlık sorunu olarak kabul edilir ve kişi her ülkede ameliyat olarak sorunu çözebilir. Ancak farklı baskınlık düzeyine sahip olacak şekilde, cinsiyete ait olan iki özelliğin de bulunması durumunda; genel olarak baskın olan genler tercih ediliyor olmakla birlikte, bazı ülkelerde bu durum, ameliyatı olacak bireyin isteğine göre de değişim gösterebilir. Ayrıca, kişilerin isteğine bağlı olarak yapılan cinsiyet değiştirme ameliyatlarında; kişinin vücudunda bulunan sistem tamamen alınmaz. Yalnızca üreme organları değiştirilir ve üreme sisteminin üzerine, diğer cinsiyete ait olan üreme organları yerleştirilir. Bu durum sonucunda, bazı bireylerin çocuğu olmuyorken, bazı bireylerin olabilir.

Esra Çabuk Cömert
Yazar:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Son Güncellenme Tarihi: 05.01.2024