Kürtaj Hakkında Genel Bilgiler

Yapılan araştırmalar dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 80.000 kadının güvenli düşük yapamamasından dolayı hayatını kaybettiğini ispatlamıştır. Bu durum ise tıbbi ilerlemelerin kürtaj alanına da yönlendirilmesi sağlamıştır.

Toplum arasında çocuk aldırmak olarak bilinen kürtajın tıbbi tanımı; gebeliğin doğum olmayacak şekilde, çeşitli yöntemlerle sona erdirilmesidir.

Elbette kürtaj olmaya karar verme aşaması bireyi bir hayli zorlayabilir. Kürtaj, kimi durumlarda keyfi olabileceği gibi kimi durumlarda da yapılması zorunlu olan bir operasyon olarak ifade edilebilir. Burada belirtilen keyfi ifadesinden kasıt, bireyin kürtaj yapmadan da yaşantısına sağlıklı bir şekilde devam edeceğini belirtmektedir. Örneğin; gebe olan fakat çocuk sahibi olmak istemeyen bireylerin kürtaj yaptırarak doğumdan kaçınmaları bu duruma örnek olarak verilebilir. Kürtajın zorunlu olduğu hallere örnek verilmek istenirse; gebelik durumunun anne sağlığı üzerinde risk oluşturması ve bebeğin genetiğinde meydana gelebilecek olan bozukluklar verilebilir.

Kürtaj operasyonu yasalar ile kontrol altına alınmıştır. Yasanın kürtajı kabul ettiği durumlar şu şekilde sıralanabilir:

– Gebeliğin devam ettirilmesi halinde annenin sağlığı üzerinde büyük bir risk faktörü oluşması.

– Gebelik sonucunda dünyaya gelecek olan çocuğun fiziksel ve zihinsel anlamda büyük problemlerinin olma olasılığının varlığı.

Belirli yasalar ile kontrol altına alınmış olsa da kürtaj kararı vermek oldukça zor bir karardır. Bu nedenle kürtaj yaptırmayı düşünen bireylerin psikolojik destek alması ve terapiden geçtikten sonra kararını tekrar gözden geçirmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilen bir durumdur.

Kürtaj operasyonunun en geç gebeliğin 24. haftasına kadar yapılması gerekir. Yukarıda da belirtildiği gibi yasalara göre gebeliğin 24. haftasından sonra kürtaj yapılması yasaklanmıştır. İstatistiksel veriler ışığında bakıldığında; kürtaj operasyonlarının % 90’ ı gebeliğin 13. haftasından önce gerçekleşirken, % 98’ i gebeliğin 20. haftasından önce gerçekleşir.

Kürtaj operasyonları ne kadar erken gerçekleştirilse operasyon başarısı o  denli yüksek olur. Fakat yine de bireyin tüm faktörleri göz önünde bulundurulması ve tüm bunlardan sonra uygun bir karar vermesi gerekir.

16 yaşından büyük olan bireylerin tümü ebeveynlerinden habersiz olarak kürtaj olabilir. Gebeliğin 24. haftasından sonra kürtaj yaptırmayı gerektiren çeşitli durumlar olabilir:

– Annenin hayatını kurtarmak.

– Annenin fiziksel veya zihinsel sağlığına gelebilecek kalıcı bir hasarın engellenmesi.

– Doğum halinde çocuğun önemli ölçüde özürlü olmasına neden olabilecek bir gebelik riskinin taşınması.

Kürtaj Operasyonu Nasıl Yapılır?

Erken dönem kürtajda yani gebeliğin 9. haftasına kadar kürtaj operasyonu için iki farklı ilaç kullanılır. Bu ilaçlardan ilki; mifepristone’ dur. Bu ilaç rahmin iç tabakasını döllenmeye uygun hale getiren hormonu bloke eder. İkinci olarak verilen prostaglandin hormonu ise rahmin iç zarını embriyoyla birlikte parçalayarak vajinal kanamayla dışarı atar. Bu durumda; bulantı, kusma yahut ishal gibi şikayetlerin olması mümkündür.

Kürtaj operasyonu tekniklerinden birisi de; vakum aspirasyonu olarak isimlendirilir. Emme yoluyla kürtaj olarak da ifade edilebilecek olan bu yöntemde, fetüsü anne rahminden almak amacıyla hafif bir vakum uygulanır. Pompaya bağlı olarak çalışan küçük bir tüp yardımıyla fetüs rahimden alınır. Bu yöntemin dezavantajlı tarafı; bireyde operasyondan sonra 14 gün boyunca kanama görülmesidir. Vakum aspirasyonu yöntemi gebeliğin 7. ile 15. haftası arasında bulunan bireylerde kullanılır.

Gebeliğin 15. haftasını geçmiş olan bireylerde, kürtaj operasyonu yapılırken rahim boynu yavaş bir şekilde açılır ve fetüs buradan çıkartılır. Fetüsün çıkartılması esnasında forsepsler ve vakum tüplerinden yardım alınır. Bu yöntemde diğerlerine kıyasla az bir miktarda kanama olması en büyük dezavantaj olarak gösterilebilir.

Gebeliğin 24. haftasından sonra yapılan kürtaj operasyonları, geç kürtaj olarak isimlendirilir. Bu operasyonlarda kullanılabilen iki yöntem; cerrahi kürtaj ve anneye doğal düşük yaptırılmasıdır.

Kürtaj Operasyonunda Risk Faktörleri

Kürtaj, gebeliğin ilk 12 haftası içerisinde gerçekleştiği takdirde komplikasyon meydana getirmesi ihtimali oldukça düşüktür. Burada ayrıca belirtilmesi gereken bir durum da; kürtaj yaptıran bireylerin üreme sistemlerinin bu durumdan herhangi bir şekilde etkilenmediğidir.

Kürtaj operasyonlarında meydana gelebilecek olan risk faktörleriyle ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu incelemelerde birkaçı şu şekilde sıralanabilir:

Kürtaj operasyonlarında,

– aşırı kanama görülme oranı 1000’ de 1.

– serviks hasarı görülme oranı 1000’ de 10.

– rahimde hasar meydana gelme olasılığı ise 1000’ de 4’ tür.

Listede belirtilen üç faktör aslında kürtaj operasyonları için temel değil yanal risk faktörleri ifade doğru bir ifade olacaktır. Çünkü; kürtaj operasyonlarının temel risk faktörü vücutta enfeksiyon oluşması ihtimalidir. Özellikle fetüsün rahimden tam anlamıyla alınamaması halinde bireyde oluşma ihtimali yüksek olan enfeksiyon ciddi boyutlara ulaşabilir. Öyle ki tedavisinde geç kalındığı takdirde kısırlığa kadar yol alması muhtemeldir. Kürtaj sonrası oluşan enfeksiyonların tedavisinde antibiyotik ilaç kullanımı sıklıkla tercih edilir.

Kürtaj operasyonu geçiren bireyler için dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de, operasyonu takip eden 2 haftalık süreçte cinsel ilişkiden kaçınmasıdır. Kürtajdan sonra cinsel ilişkiye girilmesi, özellikle rahim ağzının bir hayli hassaslaşan yapısında büyük tahribata sebebiyet verebilir.

Esra Çabuk Cömert
Yazar:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Son Güncellenme Tarihi: 05.01.2024