Rahim Kanseri (Endometrium) Tedavisi

Rahim kanseri rahim duvarında yer alan hücrelerin kontrolsüz ve de gerekmediği halde büyüyüp çoğalması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Bu hastalığın en önemli özelliği ise erken tedavi edildiğinde tamamen kurtulmanın mümkün olmasıdır. Hatta bu hastalık erken teşhis edilirse tehlikeli bir hal almadan çözüm bulunabilir.

Ancak bunun için belirtiler başladığında hemen doktora başvurmak gereklidir. Ayrıca belirti olsa da olmasa da kadınların düzenli aralıklarla rahim ağzı hastalıklarına dair yapılan testleri de düzenli olarak yaptırmaları gerekiyor. Özellikle menopoz sonrası dönemde daha çok rastlanan bu rahatsızlığın en etkili çözümü erken teşhis ve erken başlayan tedavi.

rahim-agzi-kanseri-4-1024x576

Rahim Kanseri Belirtiler

Rahim kanseri belirtileri arasında, koyu ve yeşil renkli, kötü kokulu bir vajinal akıntı menopoza girdikten sonra oluşan kanamalar, cinsel ilişki sırasında hissedilen ağrı, menopoz öncesinde adet döneminin çok uzun olması ve iki adet dönemi arasında görülen yoğun kanama, pelvik ağrıları ve de kilo kaybı yer alıyor. Bunlardan herhangi birisi çok belirgin olarak sizi rahatsız etmeye başlarsa hemen doktorunuza görünmeniz en iyisidir. Belirtinin az ya da çok olmasına bakılmadan tedaviye başlanırsa kısa sürede bir çözüm bulunabilir.

rahim-agzi-kanseri--1024x743,

Rahim Kanseri Tanı Yöntemleri

Rahim ağzı kanseri tanı yöntemleri arasında fizik ve pelvis muayenesi, transvajinal USG, dilatasyon, küretaj ve biyopsi gibi yöntemler yer alıyor. Keisn tanı için asıl gerekli olan şey biyopsidir. Hastada belirtiler varsa fiziki muayene ve transvajinal USG’den sonra biyopsi için bir sıvı alınabilir. Ama bazen sıvı ya da doku yeterince alınmadıysa küretaj yöntemine de başvuruluyor. Alınan dokular dikkatli bir şekilde mikroskopla incelendikten sonra hastaya kesin bir tanı konuyor ve de jinekolojik onkoloji bölümüne yönlendiriliyor.

Kimler Rahim Ağzı Kanseri Adayıdır ?

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi, rahim ağzı kanserinde de kesin bir sebep gösterilemiyor. Ama bazı kadınlar bu hastalığa biraz daha yatkın olabiliyor. Daha doğrusu hastalar arasında yapılan istatistikler sonucunda bazı kişilerin daha çok bu hastalığa yakalandığı görülebiliyor.

Öncelikle erken yaşta adet görmeye başlayan ve de erken menopoza girmeyen yani adet dönemi çok uzun süren kadınların yakalanma riski biraz daha fazla. Daha sonra bu kanser doğum yapan ve hatta bir kaç tane doğum yapan kadınlarda hiç doğum yapmayanlara göre çok daha az görülüyor. Yani hiç doğum yapmamış olan kadınlar daha fazla rahim ağzı kanseri olmaya aday. Düzensiz adet gören kadınlar da riskli grup içerisinde.

Ayrıca birçok hastalığa neden olan obezite de rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Çok yağlı diyetler ve diyabet de bu hastalığa yol açabilen sebepler arasında yer alıyor. İlerleyen yaştaki kadınlarda gençlerden daha çok görülüyor.

Daha önce kanser tedavisi görmüş olan birisinde de görülme olasılığı daha fazla. Bu sebepler olmasa da bir kadın rahim ağzı kanserine yakalanabilir. Bu yüzden düzenli muayene olmak önemli.

Endometrium Kanserinde Risk Faktörleri

Bu faktörlerin varlığı kesinlikle kanser oluşacağı anlamına gelmemektedir. Varlığı durumunda kanser oluşma ihtimalini arttırırlar.

Östrojen-progesteron dengesi: Sağlıklı bir kadında üretilen bu hormonların seviyesinin değişiklikleri endometriumda çeşitli olmaktadır. Bu iki hormon arasındaki dengeyi bozabilecek durum veya hastalıklar risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumlara örnek olarak polikistik over sendromu, obezite, diyabet ve menapoz sonrası progesteron içermeyen hormon replasman tedavileri verilebilir.

Uzun yıllar süren mensturasyon: mensturasyon siklusunun 12 yaşından önce başlaması ve menapozun geç başlaması riski arttırıcı faktördür. Her yeni siklus endometrium dokusunun yeniden östrojene maruz kalması anlamına gelmektedir.

Hiç gebelik yaşamamak/infertilite

İleri yaş: tüm kanser tiplerinde olduğu gibi endometrium kanserinde de ileri yaş bir risk faktörüdür.

Obezite

Tamoksifen kullanımı: meme kanseri için kullanılan bu ilacın düşük düzeyde östrojenik özelliği olduğu için endometrium kanserine sebep olabilir.

Lynch Sendromu: endometrium kanseri vakalarının %5’inden sorumludur. Özellikle genç yaşlarda bu kansere yakalanılmışsa Lynch Sendromu da araştırılmalıdır. Lynch Sendoruna ebeveynlerden geçen bir mutasyon sebep olmaktadır. Eğer sizde veya ebeveynlerinizde bu sendrom var ise genetik tarama yaptırmanız faydalı olabilir.

Diyabet: Diyabetin sebep olduğu hiperinsülinemi IGF-1 düzeyinin artışına yol açmaktadır. Bu artış da endometrium hiperplazisine sebep olmaktadır.

Endometrium Kanseri Sebepleri

Endometrium kanserinin genetik mekanizması çözülememiş olsa da kanserde asıl rol aynayan endometrium hücrelerinde meydana gelen mutasyonlardır.

Bu mutasyonlar sonucunda sağlıklı hücrelerden çok farklı özelliklere sahip mutant hücreler oluşur.

Sağlıklı hücreler oluşup yaşayıp belli bir süre sonra ölürken mutant hücreler oluştuktan sonra ölmez çoğalır (tümör oluşur) ve uterustan farklı organlara gitmek üzere metastaz yaparlar.

rahim-kanseri-nedir-1024x768%20(1)

 

Endometrium Kanseri Tipleri

Endometrium kanseri fenotipik olarak tip-1 ve tip-2 olarak iki tipten oluşmaktadır.

Tip-1 Endometrium Kanseri:

Histolojik olarak sekretuvar endometrioid tip adenokanserdir. Bu tipin malignitesinden PTEN mutasyonu sorumludur.

Östrojen bağımlı bir kanser olup daha çok genç ve obez kadınlarda görülür.

Tümör daha iyi differansiye olup progesteron ve östrojen reseptörü bulundurur. Prognzu daha iyidir.

Tip-2 Endometrium Kanseri:

Histolojik olarak seröz papiller tip adenokanserdir.

Östrojen bağımsız olup tümörde östrojen-progesteron reseptörleri bulunmamaktadır. Atrofik endometrium zemininde bile gelişebildiği için genellikle yaşlı ve zayıf kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Genellikle kötü differansiyedir.

Genellikle p53 ve K-ras mutasyonu, HER-2/neu ve MIB-1 aşırı ekpresyonu vardır.

Endometrial Kanserlerin Histolojik Tipleri:

Skuamoz Karsinom: tanı anında tümöre genellikle servikal stenoz, kronik inflamasyon ve pyometra eşlik etmektedir. Oldukça kötü prognozludur.

Müsinöz Endometrium Kanseri: Hücrede genellikle müsin birikimi vardır. Genellikle servikal adenokanserlerle karışır.

Seröz Papiller Karsinom: malignite potansiyeli yüksek olup postmenopozal ve östrojenden bağımsız gelişir. Endometrium atrofik izlenir.

Berrak Hücreli Karsinom: daha ileri yaşlarda gözlenmekle beraber prognozu en kötü olan endometrium kanseridir.

Metaztaz Yolları:

Sıklıkla komşu dokulara direkt metastaz yaparlar. Endometriumun lenfatik drenajı olmadığı için lefatik yayılım azdır. Ancak kanser miyometrium dokusuna invajine olduysa lenfatik yollarla da yayılabilir. Hematojen yayılın en az tercih ettiği yol olup uzak dokulara ulaşmakta kullanır. Bu yolla sıklıkla akciğerlere metastaz yapmaktadır.

Endometrium Kanseri Tedavisi

Endometrium kanserinde de diğer kanser türlerindekinin benzeri bir tedavi uygulanır. Bu tedavi her hasta için farklılık göstermektedir. Hastalığın yeri, evresi, hastanın yaşı ve diğer sağlık sorunları bu tedavinin belirlenmesinde başlıca etenlerdir. Mutidisipliner çalışma gerektiren bu tedavi seçenekleri cerrahi, hormonal, radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi ve palyatif bakım olup hastaya göre tek veya kombine şekilde uygulanabilir.

Cerrahi: endometrium tedavisinde sıklıkla cerrahi tedavi kullanılır. Kanseri ortadan kaldırır ve kanserin evrelendirmesine olanak sağlar. Minimum cerrahi histerektomi olup kanserin özelliklerine göre fallop tüpleri, yumurtalıklar (salphingoooopherektomi) ve bazen lenf nodlarının çıkarılmasıdır. Rahmin çıkarılması gelecekte gebe kalmayı imkansız kılar. Ayrıca yumurtalılar operasyon sonrasında menapoz belirtileri gözlenebilir.

Radyoterapi: radyoterapide kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları yada protonlar kullanılabilir. Belirli durumlarda cerrah operasyon sonrası kanserin yenileme ihtimalini azaltmak için bu tedaviye başvurabildiği gibi tümörün çıkarılırken çevre organlara zarar verebilecek büyüklükte olduğu durumlarda operasyon öncesi de bu tedavi uygulanabilmektedir.

Eksternal ve internal tedavi seçenekleri mevcuttur. Eksternal tedavide vücudunuz dışındaki bir cihazdan radyasyon alırken internal tedavide radyayon kaynağı vücut içerisine yerleştirilmektedir.

Kemoterapi: Kemoterapi kanser hücrelerinin öldürülmesi amacıyla kimyasalların kullanıldığı bir tedavi yöntemidir. Bu kimyasalları oral yolla alabileceğiniz gibi intravenöz de alabilirsiniz.

Kemoterapi operasyon öncesi kanseri küçültmek için veya operasyon sonrası kanserin yenileme olasılığını azaltmak için kullanılabilir.

Hormon Tedavisi: Hormon tedavisi vücuttaki hormon dengesini yeniden sağlamak amacıyla dışarıdan hormon alınmasından oluşur. Genel olarak hormonal kaynaklı kanserler üzerine etkilidir.

İmmünoterapi: İmmünoterapi  immün sisteminizin kansere karşı savaşmasını destekleyen bir tedavidir. Bazı durumlarda kanserli hücreler kendilerinin immün sistemden gizlenmesini sağlayacak özel proteinler üretebilirler. İmmünoterapi de immün sistemin kanserli hücrelerin yeniden görünür hale gelmesinde rol oynar.

Endometrium kanseri için eğer kanser ilerlemişse yada başka bir tedaviye yanıt vermiyorsa tercih edilebilecek tedaviler kapsamındadır.

Palyatif (destekleyici) Bakım: Palyatif bakım hastanın bu tedavileri alırken hastalığın semptomlarını azaltarak hastanın konforunu sağlamak üzere verilen bir tedavidir.

 Rahim Kanserinden Korunma Yolları (Endometrium)

Rahim ağzı kanserinin oluşum sebebi kesin olarak bilinmemekte fakat bazı risk faktörlerinin bu kansere yakalanma oranını arttırdığı bilinmektedir. Serviks kanserinin oluşumunun bilinen en önemli nedeni HPV virüsüdür. Hastalığın bu kadar yaygın olmasının ve kolay yayılmasının en önemli nedeni ise gerekli test ve kontrollerin zamanında yapılmamasından kaynaklanmaktadır.

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi rahim ağzı kanserinden korunmanın da bazı yöntemleri bulunmaktadır. Erken teşhis ile tedavisi mümkün olan bu hastalığın teşhis edilmesinde Smear testi yaygın olarak kullanılmaktadır. Düzenli Smear testi hastalığın teşhisinde önemli rol oynadığı gibi virüse karşı aşılama da yine bireylerin ileri yaşlarda bu virüse enfekte olmasını engellemektedir. 21 yaş üzeri düzenli cinsel hayatı olan kadınlar düzenli kontrollerle hastalığın etkilerini minimuma indirebilmektedir.

Menopozda Rahim Kanseri Belirtileri

Rahim kanser, aslında her yaşta olan kadın için riskli bir durumdur. Ancak yaşın ilerlemesi, rahim kanseri için daha fazla risk taşımaktadır. Menopoz dönemine girildiğinde de rahim kanseri meydana gelebilir. Peki menopozda rahim kanseri belirtileri nelerdir?

Belirtiler

Menopoz döneminde yaşanan rahim kanseri belirtileri şunlardır:

  • Menopoz döneminde olunmasına rağmen kanamanın gerçekleşmesi
  • Cinsel ilişkide ağrı
  • Aşırı kilo kaybı
  • Pelvik ağrı

Gibi belirtiler, menopozda rahim kanseri belirtileri arasında yer almaktadır. Menopoz döneminde yaşanan rahim kanseri, oldukça tehlikelidir. Zaten rahim kanseri, özellikle de menopoz döneminde ortaya çıkmaktadır. Menopoz dönemine giren kadınların sık sık kontrole gitmeleri bu açıdan önemlidir. Rahim sağlığınız açısından kendinizi menopoz döneminde de korumalısınız.

Bu bölümde Rahim Kanseri üzerine sıkça sorulan sorulara ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Esra Çabuk Cömert
Yazar:

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Sıkça Sorulan Sorular
Rahim kanseri belirtileri arasında, koyu ve yeşil renkli, kötü kokulu bir vajinal akıntı menopoza girdikten sonra oluşan kanamalar, cinsel ilişki sırasında hissedilen ağrı, menopoz öncesinde adet döneminin çok uzun olması ve iki adet dönemi arasında görülen yoğun kanama, pelvik ağrıları ve de kilo kaybı yer almaktadır.
Öncelikle erken yaşta adet görmeye başlayan ve de erken menopoza girmeyen yani adet dönemi çok uzun süren kadınların yakalanma riski biraz daha fazla. Daha sonra bu kanser doğum yapan ve hatta bir kaç tane doğum yapan kadınlarda hiç doğum yapmayanlara göre çok daha az görülüyor. Yani hiç doğum yapmamış olan kadınlar daha fazla rahim ağzı kanseri olmaya aday. Düzensiz adet gören kadınlar da riskli grup içerisinde yer almaktadır.
Endometrium kanserinin genetik mekanizması çözülememiş olsa da kanserde asıl rol aynayan endometrium hücrelerinde meydana gelen mutasyonlardır. Bu mutasyonlar sonucunda sağlıklı hücrelerden çok farklı özelliklere sahip mutant hücreler oluşur. Sağlıklı hücreler oluşup yaşayıp belli bir süre sonra ölürken mutant hücreler oluştuktan sonra ölmez çoğalır (tümör oluşur).
İlgi Alanlarımız
TÜM BÖLÜMLER
Randevu ve İletişim Formu
bu yolculuğa birlikte çıkalım
HASTA ÖYKÜLERİ
Aslında Bazı Duygular Anlatılmaz Sadece Hissedilir... Umudun Bittiği Çizgisindeydim Ben Takiii... Esra Hocamı Tanıyana Kadar.. Tüp Bebek Tedavim ilk Denemede Başarılı Oldu.. Herşey Sizin sayenizde Hocam Rabbim Size uzun Ömürler Nasip Etsin Nice Anne Adaylarının Güneş'i Olun....
Eda
Evetttt. Biz de birçok tüp bebek merkezi gezmiştik.. İlk tüp bebek denemesinde hiç yumurta çıkmamıştı... Diğer bir merkezde embriyo kalitesi çok kötü geldi... Artık çok yorulmuştuk, nasıl bir yol alacağımızı bilmiyorduk.. Doktortakvimi yorumlarını okuyarak bu güzel kadına gelmeye karar verdik.... İyi ki de gelmişiz.... Şimdi hamileyim... Allah sağlıkla elime aldırsın diyorum, allah razı olsun Esra Hocam..
İrem
Umudumun tükendiği anda karşıma çıkan isim Esra Çabuk Cömert!
Ayla
Gebelik takibi ve doğum için Esra Çabuk Cömert'e gittim. Herşey harikaydı. İlgili, bilgili neşeli doktorum, iyi ki Esra Hocam var. Bebeğimi Esra Hocayla karşılamak bu süreçte verdiğim en doğru karardı.
Arzu
Çocuk isteyen bir çift olarak 8 aydır çocuk sahibi olamıyorduk, tüm testlerimiz de normal gelmişti, Esra Hoca ile bir arkadaş aracılığı ile tanıştık, Esra hoca ile klomen tedavisine başlamaya karar verdik ve sonucumuz bu kadar kısa sürede pozitif geldi... Allah yolunuzu açık etsin Esra Hocam.
Hale
Çıktığım bu meşakkatli yolda ilgi ve alakasına minnettar kaldığım sevgili doktorum.. güler yüzünüze ve iyi niyetli yaklaşımınıza teşşekkür borç bilirim. Sayesinde doğumdan hiç bir zaman korkmadım ki iğneden korkan ben sizin gibiler iyiki var diğer doğumlarda görüşmek dileğiyle
Funda
TÜM HASTA ÖYKÜLERİ
YUKARI ÇIK
Son Güncellenme Tarihi: 05.01.2024